Widget Image
Raske küsimus on enam abiks, kui kerge vastus. Milline on Sinu jaoks kõige raskem küsimus?
Milliste küsimustega tulla?

Tel: +372 50 45 501
E-mail: toomas@tamsarcoaching.com
Viimati kirjutasin
Vaata

Millist kasu saad?

Millist kasu saad?

Igal tegevusel, millele kulutatakse aega ja raha, olgu eesmärk. Eesmärgi püstitad Sina tellijana ja mina aitan Sul sinna jõuda. Vajadusel aitan ka eesmärki seada. Coachingu eesmärk võib olla puhtalt äriline, kuid sagedamini on ta siiski seotud arenguga, käitumisega, enesekindlusega vmt.

Mis küsimustega kliendid minu juurde tulevad?

Eesmärk

Aitan sinna jõuda

Coachingu sagedasteks tulemusteks on muutunud juhikäitumine, selgus tulevikuplaanide osas, kasvanud enesekindlus (“et teengi vist õiget asja”), paremad suhted kolleegidega, mõne kinnismõtte ja sellest tulenevalt käitumismustri muutmine. Kõik viivad üldjuhul paremate tulemusteni ja kasvanud isikliku rahuloluni. Kui mõni neist Sind kõnetab ja tahaksid enam kuulda, võta ühendust ja räägime lähemalt.

Mida SAAD:

Saad kaasamõtleja, kes aitab Sul sihte seada ja nende poole liikuda.

Saad selgust oma mõteterägastikus.

Saad teistsuguse perspektiivi, teise vaate.

Saad partneri, kes aitab Sul pinnale tuua selle, mida Sa tead, aga mõnikord ei leia üles.

Saad protsessi, mis aitab Sul vajalikke muutusi oma või juhtkonna käitumises ellu viia.

Mida Sa EI SAA:

Sa EI SAA nõustajat, kes Sulle ütleb, mida Sa tegema pead.

Sa EI SAA tingimusteta õlalepatsutajat.

Sa EI SAA Sinu probleemide lahendajat.

Sa EI SAA alluva äraparandajat.