Widget Image
Raske küsimus on enam abiks, kui kerge vastus. Milline on Sinu jaoks kõige raskem küsimus?
Milliste küsimustega tulla?

Tel: +372 50 45 501
E-mail: toomas@tamsarcoaching.com
Viimati kirjutasin
Vaata

Minu kliendid

Mul on rõõm koos teiega areneda. Tänan teid selle eest.

Andero Keronen

Get Fresh Estonia

Tiia Ilves

R-Kioski tegevjuht

Marek Helm

Endine Maksu- ja Tolliameti juht

Marlen Piskunov

Kaitseressursside Amet

peadirektor

Coachingus osalemine muutis mind tippjuhina enesekindlamaks. See aitas mul läheneda juhtimisküsimustele teise nurga alt, kui tavaolukorras iseseisvalt oleks kaalunud. Toomase esitatud küsimused avasid sageli tahke, minu kui juhi sisemusest, mida ise ei oleks tahtnud või osanud puutuda, kuid mille lahti harutamine aitas kasvada ja areneda. Sain kinnitust sellele, et lahendused võivad sageli peituda lihtsates asjades – väikeses käitumismustri muutuses või teadlikus otsuses lasta lahti mõnest mineviku mõttest.

Indrek Peenmaa

Indrek Peenmaa

Turismiettevõtja

Toomas on aktiivne kuulaja ja ta võib kohtumiste käigus küsida vähe. Kuid läbi suunavate küsimuste oskab ta juhatada teemadeni, millest eelnevalt on mõtted kaarega möödunud.

Mulle meeldis koostöös Toomasega see, et vaatamata oma suurele juhtimis-kogemusele ei anna ta konkreetseid soovitusi. Selle asemel usaldab ta teise osapoole võimet konteksti arvestades ise sobiva lahenduseni jõuda. Selle käigus suudab ta säilitada praktilist meelt, hoida fookuses oma koostööpartneri pikemaid eesmärke ja julgustada neid muudatusi ellu rakendama.

Merko Kimsto

Merko Kimsto

If P&C Insurance

tooteüksuse juht

Minu jaoks on coachi suurim väärtus see, et ta aitab ideid analüüsida neutraalse kõrvalseisja pilgu läbi. Toomasega tekkis mõnus usalduslik suhe ja see on coachi puhul äärmiselt oluline.

Saskia Kask

Saskia Kask

Põhja Ringkonna Prokuratuur

vanemprokurör

Tulin väga omakasupüüdlike ootustega s.o leida lahendused minu ees seisnud konkreetsetele juhtimisalastele probleemidele. Toomas suunas mind neid probleeme nägema, mõistma ja läbi selle ka reaalselt lahendama. Võib öelda, et minu juhtimisalane tööriistakast sai oluliselt täiendatud.

Kadri Rannala

Eesti Tervisemuuseumi

juht

Ma läksin coachi juurde, leidmaks tuge oma mõtetele. Toomas aitas mul saada välja oma mõtteringist ja näha teist perspektiivi. Tema sageli üllatavalt lihtsad küsimused viisid mu vastusteni minu sees ja seal sündisid uued arusaamised. Sain kinnitust, et ma tean, mida vaja, tuleb vaid tegutseda.

Argis Peedu

Agris Peedu

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

juhatuse esimees

Kuivõrd olen läbinud kaks coachingu kursust, siis esmane mõte oli ka praktikas see ära proovida. Ehk kas tegelikus elus see ka töötab?! Seetõttu ei olnud mu ootused kõrged ei endale ega ka kootsile.
Ma ei pettunud, vaid sain veendumuse, et tippjuhile on see väga hea võimalus. Kootsingu sessioonid andsid mulle konkreetse aja ja võimaluse pöörata tähelepanu ja oma mõtted ühele teemale-probleemile. Coaching andis võimaluse mulle kui tippjuhile käsitleda teemat kogemustega nõuandja – coach`i – juuresolekul ja organisatsioonivälise isikuga. Kootsing pani mind veelgi avaramalt probleemile mõtlema ja lähenema.
Kootsingu sessioonid andsid mulle uut mõtteainet ja enesekindlust. Minu esimene reaalne kootsing andis mulle kindluse, et ma kasutan seda võimalust kindlasti veel. Ja kaks probleemi on tänu coachingu kaasabile leidnud endale ka lõpliku lahenduse.

Katja Ljubobratets

Katja Ljubobratets

Maxima

kommunikatsioonijuht

Coachingu abil täiustasin ma oma arusaamasid ja oskuseid tasemini, mis võimaldab mul olla edukas eestvedaja mitte ainult enda, vaid ka meeskonna ja kolleegide silmis.

Kadri Mägi-Lehtsi

Roche Pharmaceuticals

juht

Coaching aitab hästi edasi nii äris kui isiklikus elus. Kohtumised Toomasega aitavad avastada ressursse inimeses eneseses ja teha elu veelgi paremaks! is the way forward in business and personal life aswell. Coaching sessions with Toomas are helpful to discoveryour own resources and make life even more wonderful!

Mihkel Tammo

Mihkel Tammo

Estanc AS

juhatuse esimees

“Iga juht avastab ühel hetkel, et on mingites oma otsustes üksi. Kuigi tal on meeskond, juhatus ja nõukogu kes pakuvad tuge nii alt kui ülevalt on hulk tähtsaid otsuseid mille puhul kõik teised vaatavad juhi poole ja ootavad, et just tema teab mis on teha vaja. Just need vastutusrikkad üksikud hetked ja tehtavad otsused on need millede puhul olen saanud kasu coachingust ja mille puhul ka tulevikus seda teenust soovin kasutada. Ei maksa oodata, et coach teab sinust paremini ja ütleb ette mida on teha vaja, aga heal tasemel kogenud coach aitab sul end läbi testida. Aitab su arvamusel kinnistuda või avaldab mõju selles suunas, et põõrduksid tagasi probleemi püstituse juurde ning kaaluksid veel x ja y argumenti.”

Anneli Turkin

Anneli Turkin

Tallinna Lennujaam

juhatuse liige

Meisse on kinnitunud käitumis- ja suhtlemismustrid.
Ühel hetkel jõuame äratundmiseni, et ebameeldiv olukord, hetk, tunne vm. kordub.
Ebameeldivus ärritab ning tekitab küsimusi. Minu jaoks on coach teejuht, kes aitab ära tunda ärritava mustri (probleemi) ning muuta (lahendada) seda.

Helen Maidre

Transferwise

Toomas töötas minuga ajal, kui ma polnud kindel oma järgmistes sammudes. Sain oma küsimusi vaadata teise nurga alt ja ennast paremini mõista. Mis mulle enim meeldis, oli Toomase süsteemsus minu ideede ja plaanide aruteludes.

Raul Puusepp

Raul Puusepp

Tallinna Kaubamaja

juhatuse esimees

Coachi kasutamine on minu jaoks kui asjade arutamine intelligentse ja targa peegliga. Kuulates iseennast rääkimas ja püüdes vastata asjakohastele küsimustele, selginevad mõtted ja tekivad lahenduste alged. Tihti on ju nii, et mõnedest teemadest ei ole juhil kellegagi rääkida ning erapooletu kogenud ja konfidentsiaalne kõrvalseisja on just see, keda vajame. Julgustaksin kõiki, ka neid, kes arvavad, et seda ei ole vaja, proovima.

Pille Vaheoja

Pille Vaheoja

Eesti Energia

Minu ootus oli leida coachi näol inimene, kellega läbi rääkida oma igapäevaseid tööalaseid väljakutseid ja prioriteete. Arutelude käigus coachinga sain ennast kõrvalt vaadata ning oma tööd paremini organiseerida ning pikemaajalisi sihte ja tegevusplaane paika panna. Sain oma mõtteid paremini korrastada, kuidas erinevaid tööl ette tulevaid väljakutseid lahata ja lahendada.
Mida ei saanud- kindlasti ei saanud ma detailseid vastuseid oma tööalaste väljakutsete lahendamiseks- vaid pigem mõtteviisi ja kasulikke näpunäiteid, kuidas mõelda. Suurim kasu koostööst oli võimalus arutleda ja arutada – ja ise juhina seeläbi kasvada.

Mari-Anne Härma

Mari-Anne Härma

Terviseamet

peadirektori asetäitja / peadirektori kohusetäitja (2021-2022)

Toomas Tamsar on Coachina nagu triivankur tormisel merel, kes ka keset kõige ebaselgemat olukorda ja suurimat teadmatust aitab püsida kursil ja hoida fookust.

Töötasin parasjagu Terviseameti peadirektori kohusetäitjana ajal, kus Terviseamet juhtis COVID-19 kriisi ja oli samaaegselt kaasatud Ukraina sõjapõgenikega seotud kriisi lahendamisse. Samal ajal oli Sotsiaalministeeriumi haldusala reformi muutuste keerises ja täie hooga käivitusid üleriigilised tegevused riiklike laborite konsolideerimiseks. Toomas aitas mul ülikiires töötempos ja suure üle-väsimuse taustal hoida iseennast, oma meeskonda ja koostöösuhteid, leida lahendusi, seada prioriteete, eristada olulist ebaolulisest ja püsida empaatiline ja õiglane. Ma nautisin Toomase väga tasakaalukat lähenemist coachina – see mõjus rahustavalt ja maandavalt ja oli minu pidepunkt ajal, kus mul juhina ei olnud tuge ja võimalusi jagada. Vahetevahel astus ta oma coachi kingadest välja ja andis ka mentorina nõu, mis lisas sellele kogemusele oma väärtustasandi.

Olen Sulle Sinu kogemuste, aja, õppetundide ja toetuse eest lõputult tänulik!