Widget Image
Raske küsimus on enam abiks, kui kerge vastus. Milline on Sinu jaoks kõige raskem küsimus?
Milliste küsimustega tulla?

Tel: +372 50 45 501
E-mail: toomas@tamsarcoaching.com
Viimati kirjutasin
Vaata
 • Coachingu teenused
 • Coachingu teenused

Coachingu teenused

Leia enesele sobiv coachingu vorm. Individuaalne coaching on neist teemade mõttes kõige avaram, muudatuste programm märksa fokusseeritum.

Kasuta individuaalset coachi kui mõttepartnerit välise vaate saamiseks, asjade selgeksmõtlemiseks, kindlustunde saamiseks, oma võimete paremaks ärakasutamiseks.

Ettevõtte väärtused on kultuuri kõige olulisem osa. Suur osa ettevõtetest on need enese jaoks kirjeldanud, kuid inimeste jaoks on need sõnal seinal. Pane oma väärtused kultuuri heaks tööle!

Aita juhtidel meeskonnaks saada ja ühistele eesmärkidele keskenduda meeskonnacoachingu abil.

Kasuta seda programmi 1-2 valitud juhtimiskompetentsi fokusseeritud ja mõõdetavaks arendamiseks.

Telli oma juhtidele see koolitus, kui näed, et coachingu põhimõtted ja tööriistad aitaksid Su juhtidel inimesi tulemuslikumalt juhtida.

 • Individuaalne coaching juhile
 • Individuaalne coaching juhile

Individuaalne coaching juhile

Kaks pead on kaks pead. Selleks teiseks ei sobi sageli ei kolleeg, ei elukaaslane, ei sõber. Coach on Sinu „tark mees taskus“, aga selle vahega, et ta sosistab mitte soovitusi, vaid aitab Sul enesel lahendusi leida.

 • Meeskonnacoaching
 • Meeskonnacoaching

Väärtuste kaudu juhtimine

Kui soovid parandada ettevõtte kultuuri ja juurutada väärtused, siis pea meeles: väärtuste juurutamine pole oma olemuselt kaasamistöö, koolitustöö ega kommunikatsioonitöö, vaid järjepidev juhtimistöö.

 • Juhtimiskompetentside mõõdetav arendamine
 • Juhtimiskompetentside mõõdetav arendamine

Meeskonna-coaching

Mis annab ettevõttele suurima konkurentsieelise? See ei ole finantsvõimekus ega strateegia. See ei ole tehnoloogia. See on meeskonnatööle suunatud kultuur. Selline kultuur on tohutu potentsiaaliga ja samavõrd harvaesinev.

 • Juhtkonna mõõdetav areng
 • Juhtkonna mõõdetav areng

Juhtimise kompetentside mõõdetav arendamine

Sa oled juht tänu oma oskustele, omadustele ja käitumisele… ja ka vaatamata mõnele omadusele. Mõne harjumuse või käitumise arendamine või muutmine võiks Su tulemuslikkust parandada märkimisväärselt.

 • Coachinguoskuste kasutamine inimeste juhtimises
 • Coachinguoskuste kasutamine inimeste juhtimises

Coachinguoskuste kasutamine inimeste juhtimises

Coachinguga käib kaasas maine kui väga „pehmest“ meetodist. Tegelikult aitab coachingumeetod selgemalt eesmärgistada, fookust hoida ja ka vastutada.

a

Ei leidnud, mida otsisid?

Võta ühendust, arutame läbi. Leiame just Sinu vajadustele vastava coachingu vormi.