Widget Image
Raske küsimus on enam abiks, kui kerge vastus. Milline on Sinu jaoks kõige raskem küsimus?
Milliste küsimustega tulla?

Tel: +372 50 45 501
E-mail: toomas@tamsarcoaching.com
Viimati kirjutasin
Vaata

Teenused

Leia enesele sobiv pakett. Individuaalne coaching on neist teemade mõttes kõige avaram, muudatuste programm märksa fokusseeritum.
 • Individuaalne coachingutugi juhile

 • $ 100
  monthly
  • soovid selgust, muutust, tuge arengus
  • ettevõtja, juht, spetsialist
  • 6-12 kuud
  • kord kuus a’90 min
 • Juhi käitumislikud muudatused

 • $ 56
  monthly
  • soovid arendada 1-2 konkreetset aspekti oma juhtimises
  • ettevõtja, juht
  • 6-12 kuud
  • Pidev töö iseendaga, coachiga kohtumised 1-2 korda kuus
 • Juhtkonna mõõdetav areng

 • $ 100
  monthly
  • soovid arendada juhte kokkulepitud valdkonnas, parandada meeskonnatööd
  • ettevõtte juhtkond, äriüksuse juhtkondettevõtja
  • 6-9 kuud
  • 1,5 päeva töötuba, edasi kord kuus a’ 3 tundi
 • Meeskonnacoaching

 • $ 43
  monthly
  • soovid muuta kultuuri ja parandada meeskonnaliimete koostööd
  • ettevõtte või selle üksuse juhtkond
  • 8-12 kuud
  • Töögraafik vastavalt ülesandepüstitusele ja kokkuleppele, aga kohtumised mitte harvem kui kord kuus