Widget Image
Raske küsimus on enam abiks, kui kerge vastus. Milline on Sinu jaoks kõige raskem küsimus?
Milliste küsimustega tulla?

Tel: +372 50 45 501
E-mail: toomas@tamsarcoaching.com
Viimati kirjutasin
Vaata
  • Juhtkonna mõõdetav areng
  • Juhtkonna mõõdetav areng

Juhtkonna mõõdetav areng

Konkreetsed muudatused juhtkonna käitumises – meeskonnacoaching

Sobib kellele

Ettevõtte või äriüksuse juhtkond (5-12 inimest)

Sobib milleks

Tulemuste parandamine valitud käitumiste fokusseeritud arendamise kaudu

Kestvus

8-9 kuud

1,5 päeva töötuba, edasi kord kuus a’ 3 tundi

Igas juhtkonnas on käitumisi,

mille muutmine parandaks märgatavalt ettevõtte tulemuslikkust. Hay Grupi uuring ütleb, et juhtide käitumine määrab ca 25% ettevõtte tulemustest. Selles meeskonnacoachingu programmis töötame fokusseeritult juhtkonna tulemuslikkuse arendamisega.

Selles programmis:

Valite ühe valdkonna, milles kõik juhtkonna liikmed püüavad paremaks saada. Hiljutised näited: üksteisele antud lubaduste pidamine, parem tagasisidestamine, parem kaasamine

Iga juhtkonna liige valib ühe isikliku arenguvaldkonna ja töötab seega kahel suunal: meeskondlik ja isiklik

Kaasate iga juhi arengusse kogu meeskonna

Ei õpi, mida peaks tegema, vaid teete seda regulaarselt, kuni see muutub harjumuseks

Mõõdate arengut – kas muutus on tegelik

Saate paremaks meeskonnaks

Lisaboonus: harjutate coachinguoskusi