Widget Image
Raske küsimus on enam abiks, kui kerge vastus. Milline on Sinu jaoks kõige raskem küsimus?
Milliste küsimustega tulla?

Tel: +372 50 45 501
E-mail: toomas@tamsarcoaching.com
Viimati kirjutasin
Vaata
  • Juhi käitumislikud muudatused
  • Juhi käitumislikud muudatused

Juhi käitumislikud muudatused

Konkreetsed muudatused juhi tegevustes

Sobib kellele

Ettevõtja, tippjuht, juhtkonna liige, suure potentsiaaliga juht

Sobib milleks

Valitud juhikäitumise/kompetentsi fokusseeritud arendamine

Kestvus

6-12 kuud

Sa oled juht tänu oma oskustele,

omadustele ja käitumisele… ja ka vaatamata mõnele omadusele. Mõne harjumuse või käitumise arendamine või muutmine võiks Su tulemuslikkust parandada märkimisväärselt.

Selles programmis Sa:

• Valid ühe kuni kaks valdkonda, milles tahad märgatavalt paremaks saada. Hiljutised näited: Kiirem otsustamine, parem tagasisidestamine, prioriteetide seadmine ja hoidmine

Kaasad oma arengusse teisi osapooli

Ei õpi, mida peaks tegema, vaid teed seda regulaarselt, kuni see muutub harjumuseks

Mõõdad arengut – kas muutus on tegelik